Náboje


Náboje slouží jako centrální bod, kolem kterého se otáčejí kola. Náboje obsahují ložiska, která umožňují hladký a tichý pohyb kola při minimálním odporu, a dělí se na přední a zadní náboje. Přední náboje jsou jednodušší konstrukce, protože slouží pouze k udržení kola na ose a umožňují jeho otáčení. Zadní náboje jsou složitější, protože kromě otáčení kola také přenášejí sílu z pedálů na kolo prostřednictvím řetězu a kazety (soustavy převodníků).